O stronie

Według słownikowej definicji wycena to proces znajdowania wartości. Często jednak rozumie się pod tym terminem wynik takiego procesu – w przypadku wyceny spółek giełdowych jest to cena akcji. Wycena przedsiębiorstw to jednak zagadnienie szersze. Jest potrzebna w wielu aspektach i wymaga rzetelnego podejścia.

Na tej stronie pokazaliśmy podstawy teoretyczne metod wyceny spółek, ze szczególnym naciskiem na metodę dochodową, jako najpopularniejszą. Mamy nadzieję, że wiedza na stronie będzie przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, ale także wyceniających na potrzeby transakcyjne czy księgowe. Dla uniknięcia wątpliwości, nie bierzemy odpowiedzialności za wyceny, które przeprowadzisz na podstawie tej wiedzy!

Pamiętaj, wycena to trochę sztuka, trochę rzemiosło. Są zasady, ale ważne co się z nimi zrobi!

Pozdrawiamy

Zespół wycenadcf.pl