Stopa dyskontowa

średnioważony-koszt-kapitału

W związku z tym, zgodnie z teorią wartości pieniądza w czasie, niezbędne jest ich zdyskontowanie na moment wyceny. Służy do tego stopa dyskontowa. Odzwierciedla ona alternatywny koszt kapitału ulokowanego przez wierzycieli i akcjonariuszy w spółce. Zależnie od przyjętej odmiany modelu… Continue Reading